Στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης, για πρώτη φορά συστηματικότερα, ο χώρος της εργασίας οργανώνεται και διεκδικεί δημοκρατικά και δυναμικά το δικαίωμα του για ένα καλύτερο αύριο και μια δικαιότερη κατανομή των κερδών. Μέσα στο καμίνι της καθημερινής δουλειάς σε εργοστάσια, βιομηχανίες, βιοτεχνίες και κάθε είδους επιχειρήσεις οι εργαζόμενοι συσπειρώνονται και οργανώνονται δημιουργώντας δομές που θα σημαδέψουν το συνδικαλιστικό τοπίο της Ελλάδας μέχρι και σήμερα.

27/2/07

Σκέψεις για την πορεία

Είναι κάτι περισσότερο από προφανές ότι η εμπειρία της αρχειοθέτησης του υλικού της Ο.Β.Ε.Σ. καταδεικνύει τις αυξημένες δυνατότητες να προχωρήσει η αρχική μας σύλληψη για τον εργοστασιακό συνδικαλισμό της μεταπολίτευσης. Εκτός από τα αυτονόητα, θα προσμετρούσα στα θετικά την έμπρακτη απόδειξη της συντονισμένης ομαδικής δουλειάς και την επιβεβαίωση ότι το αρχειακό υλικό που πέρασε από τα χέρια μας προσφέρει δυνατότητες αυτοτελούς πραγμάτευσης. Πέραν αυτών όμως, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο εργοστασιακός συνδικαλισμός δεν ταυτίζεται αποκλειστικά με την Ο.Β.Ε.Σ. Η τελευταία υπήρξε δημιούργημα του κινήματος της περιόδου 1974-1979 και αποτέλεσε μια από τις πολλές μορφές οργάνωσης της βιομηχανικής εργατικής τάξης. Σε συγκεκριμένες περιοχές [όπως η Ήπειρος] και σε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες [όπως για παράδειγμα η Περαϊκή-Πατραϊκή] η πρόταση της Ο.Β.Ε.Σ. δεν περπάτησε, ακριβώς επειδή υπήρχαν αντίρροπες τάσεις, κυρίως από τις δυνάμεις του Κομμουνιστικού Κόμματος. Κατά συνέπεια, θα είναι εσφαλμένο να περιοριστούμε στην Ο.Β.Ε.Σ. ή να εμφανιστεί η κίνησή μας αποκλειστικά συνδεδεμένη με το αρχείο της. Εχοντας αυτό το σημείο στο μυαλό μας, προκύπτει η ανάγκη ενός εκ νέου σχεδιασμού, ο οποίος πέρα από πρακτικά ζητήματα θα αρχίσει να επιλύει και ενδεχόμενα ζητήματα προσωπικών ενδιαφερόντων και του τρόπου που αυτά θα συνδυαστούν με την ομαδική δουλειά.

Θα πρότεινα:

1. Να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε εάν θέλουμε να προχωρήσουμε σε μια παρουσίαση του υλικού που αρχειοθετήσαμε και των σκοπών της ομάδας. Προφανώς μια τέτοια παρουσίαση θα επιδιώξουμε να δημοσιευτεί σε κάποιο από τα τρέχοντα ιστορικά ή αρχειακά [όπως τα Αρχειακά Νέα] περιοδικά. Ανεξαρτήτως της όποιας απόφασής μας θα πρέπει να δούμε που βρίσκεται η υπόθεση του καταλόγου του αρχείου της Ο.Β.Ε.Σ.

2. Νομίζω ότι μια αναγκαία δουλειά πλέον είναι η δημιουργία βάσης δεδομένων, όπου θα περνάμε σε καρτέλες τα εργοστασιακά σωματεία που συναντούμε. Το εφικτό αυτής της πρότασης προκύπτει νομίζω και από τη φύση του υλικού στην Ο.Β.Ε.Σ. που περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό φακέλων σωματείων που περιλαμβάνουν τα καταστατικά τους κλπ. Είναι προφανές ότι η βάση δεδομένων δεν θα περιορίζεται σε αυτά, αλλά σίγουρα αποτελούν καλή βάση για μια αρχή.

3. Να συστηματοποιήσουμε την υπόθεση των αποδελτιώσεων. Ο Στέφανος έχει κάνει μια καλή δουλειά με τους πρώτους καταλόγους και είναι σαφές ότι και οι υπόλοιποι πρέπει να δούμε πως και αν μπορούμε να κάνουμε κάτι ανάλογο. Σημειώνω ότι έχω κάνει μια πρώτη καταγραφή τίτλων από το προσωπικό μου αρχείο που θα πρέπει οπωσδήποτε να κοιτάξουμε [για παράδειγμα τη Ρήξη του Καραμπελιά], ενώ από ένα πρόχειρο ξεφύλλισμα εντύπων νομίζω ότι υπάρχει γενικά ψωμί σε ορισμένα έντυπα της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς της εποχής [Κομμουνιστική Οργάνωση Μαχητής].

4. Να πάρουμε μια απόφαση για τις συνεντεύξεις. Αναλαμβάνω να καταρτίσω μια πρώτη λίστα ανθρώπων που αξίζει να απευθυνθούμε, αλλά θέλει συζήτηση για το τι πάμε να βγάλουμε από αυτή τη διαδικασία καθώς και μια εντρύφηση στην τεχνική των προσωπικών συνεντεύξεων. Υπενθυμίζω ότι από την Ο.Β.Ε.Σ. έχουμε πρόσβαση στα ηγετικά στελέχη της ομοσπονδίας [Μπακιρτζής, Κοκκινοβασίλης κλπ], ενώ υπάρχει ένας κύκλος ανθρώπων από την εξωκοινοβουλευτική αριστερά με θητεία στο Κ.Κ.Ε. Πιθανά θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πρώτη εξόρμηση γύρω στις γιορτές του Πάσχα, οπότε κάνουμε και μια ευρεία συνάντηση σχεδιασμού εν’ όψει κιόλας της θερινής συνάντησης στο Ρέθυμνο. Στην συνάντηση στην Αθήνα προτείνω να καλέσουμε επίσημα τον σ. Γιάννη Βαμιεδάκη και να σκεφτούμε αν υπάρχουν 1-2 άνθρωποι που θα μπορούσαν να βάλουν πλάτη.

10/1/07

Από το μέτωπο του αρχείου της ΟΒΕΣ


Η ταξινόμηση του αρχείου της ΟΒΕΣ έχει ανάψει και το σύνολο σχεδόν της ομάδας εργάζεται...Τμήμα του αρχείου μόλις έχει κατέβει από το πατάρι του...


Ο Γιώργος Γάσιας και ο Κώστας Καρπόζηλος σχεδιάζουν την εργασία της ημέρας...Ο Αιμίλιος Μανωλόπουλος και ο Στέφανος Βαμιεδάκης παλεύουν με τους φακέλλους...

8/1/07

Αρχή Δουλειάς

Σήμερα ξεκινήσαμε αισίως τις εργασίες αρχειοθέτησης και ταξινόμησης του αρχείου της Ομοσπονδίας Βιομηχανικών Εργαστασιακών Σωματειών (ΟΒΕΣ).

Σύνοψη Πεπραγμένων και Σχεδιασμός Επόμενων Κινήσεων

Νομίζω ότι τα όσα συνέβησαν τον τελευταίο μήνα καταδεικνύουν ότι η η πρόταση συλλογικής μελέτης του εργοστασιακού συνδικαλισμού έχει ερευνητικό ψωμί και αυξημένες δυνατότητες να λειτουργήσει. Υπενθυμίζω ότι στο Ρέθυμνο πραγματοποιήσαμε ανοιχτή παρουσίαση –το πλήρες κείμενο το απέστειλε χτες ο Γάσσιας- από την οποία καταφάνηκε και η καινοτομία του εγχειρήματος και η διάθεση στήριξης κυρίως από παλαιότερους συναδέλφους και το σύνολο του παραυρισκόμενου ΔΕΠ. Στα θετικά επίσης πρέπει να προσμετρήσουμε την αυξημένη συμμετοχή –πάνω από 50 άτομα πέρασαν από το σπίτι του τομέα-, τις ουσιαστικές παρεμβάσεις που ακολούθησαν, αλλά και την ικανότητά μας να παρουσιάσουμε ένα συνεκτικό διάγραμμα ιστορίας του εργοστασιακού συνδικαλισμού και της ειδικότερης πρότασής μας κοδικοποιώντας παράλληλα του;ς στόχους [χαρτογράφηση σωματείων και δραστηριοτήτων τους σε βάση δεδομένων, παραγωγή χάρτη ‘απεργιακής δραστηριότητας’, συλλογή πρωτογενούς υλικού και αρχείο προφορικών συνεντεύξεων]. Τέλος, σημειώνω ότι στην εκδήλωση του ρεθύμνου παρουσιάσαμε οπτικό υλικό σε προβολή και κατοχυρώθηκε το σήμα της όλης κίνησης που φιλοτέχνησε ο Τσιβίκης. Βασικό συμπέρσμα και ζητούμενο η αναγκαιότητα ανάδειξης συναδέλφων οι οποίοι θα ασχοληθούν ειδικότερα με το ζήτημα και θα βγάλουν δουλειές συγκεκριμένες, δηλαδή διπλωματικές, διατριβές κλπ.

Στην Αθήνα έπειτα από επαφή με την Ομοσπονδία Βιομηχανικών Εργοστασιακών Σωματείων [Ο.Β.Ε.Σ.] καταφέραμε να διασφαλίσουμε ότι από το νέο έτος η Ομάδα μας αναλαμβάνει την ταξινόμηση και καταλογογράφηση του αρχείου της, το οποίο είναι –όπως συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις- σε κάποιο πατάρι. Αντιλαμβανόσμαστε υποθέτω άπαντες τη σημασία αυτής της προοπτικής ακι ταυτόχρονα τις αναγκαιότητες που προκύπτουν: εκτός από ορισμένες λεπτομέρειες τεχνικής φύσης [αγορά ενός υποτυπώδους εξοπλισμού κλπ] χρειάζεται η ρητή δέσμευση εκ μέρους μας ότι θα βάλουμε πλάτη σε αυτήν την δουλειά. Αυτό περιλαμβάνει εργασία στα γραφεία της Ο.Β.Ε.Σ και υποστηρικτικές κινήσεις απ’ έξω –ειδικά για τους συναδέλφους που εργάζονται το πρωί. Προτείνω να συνεννοηθούμε άμεσα μεταξύ μας, να ορίσουμε μέρα έναρξης στην Ο.Β.Ε.Σ. και να θέσουμε στόχο εκτός από την εκπόνηση της δουλειάς τη συγγραφή ενός μικρού κειμένου [4-5 σελίδες] που θα παρουσιάζει σύντομα τη λογική της ομάδας και θα περιλαμβάνει και την εικόνα του αρχειακού υλικού που επεξεργαστήκαμε. Για λόγους αυτονόητους δε χρειάζεται να κοινοποιήσουμε αυτή την πτυχή της δράσης μας σε όλο το ερευνητικό πόπολο, οπότε σεμνά και διακριτικά δουλεύουμε με ορίζοντα στις αρχές Φλεβάρη να είμστε σε θέση να έχουμε κείμενο.

Η δουλειά στην Ο.Β.Ε.Σ πιθανά μας λύνει μερικά ζητήματα [π.χ. δεν είναι τόσο άμεσα πιεστική η εύρεση των καταστατικών στο πρωτοδικείο] και προφανώς όλα τα σφυριά πρέπει να χτυπάνε εκεί. Αυτό δεν σημάινει ότι δεν χρειαζόμαστε στρατεύσεις και διαθεσιμότητες για μια σειρά πραγμάτων. Ενδικτικά:

- να φτιαχτεί μια πρώτη βάση δεδομένων [σε κάποιο σχετικό πρόγραμμα] όπου θα περνάμε το υλικό . Χρειάζεται συζήτηση αν ο βασικός άξονάς της θα είναι το σωματείο ή για πράδειγμα η παραγωγική μονάδα. Να το συζητήσουμε και κάποιος να αναλάβει την εκπόνηση ενός προσχεδίου με τα σχετικά πεδία.

- να ολοκληρωθεί ο πρώτος κατάλογος των εντύπων της εποχής που θα αποδελτιώσουμε [π.χ Δελτίο του ΣΕΒ, Οικονομικός Ταχυδρόμος κλπ] και σιγά-σιγά να γίνουν χρεώσεις

- να καταρτιστεί λίστα ανθρώπων προς συνέντευξη [η Ο.Β.Ε.Σ. δεσμέυτηκε να μας δώσει συνδέσεις εκτός φυσικά από τους ανθρώπους εκεί που έχουν εμπειρίες] και να δοκιμάσουμε ορισμένες πρώτες. Παράλληλα κάποιος πρέπει να μάθει κατά το δυνατόν τι πα να πει ‘παίρνω συνέντευξη’ [τεχνικές], ενώ ανάγκη είναι να φτιάξουμε και έναν σκελετό ερωτήσεων με τον οποίο θα πορευτούμε σε πρώτη φάση.

- τέλος να δούμε μέσα στις γιορτές ένα μπλογκ που θα αναβάζουμε τις δραστηριότητες και κυρίως τους προγραμματισμούς μας. Επιμένω και ας θεωρηθώ συνομοσιολόγος ότι δεν πρέπει να υπάρχει προς ελεύθερη διάθεση το επεξεργασμένο υλικό διότι έχω σιχαθεί τα ερευνητικά λαμόγια.

Συντροφικοί χαιρετισμοί και απολογίες για τα λάθη πληκτρολόγησης που οφείλονται στην απροθυμία του Τσιβίκη να εγκαταστήσει έλεγχο ορθογραφίας,

Κωστής